III Ogólnopolski Turniej Koszykówki chłopców
o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim

13-15 września 2019 r.

Regulamin turnieju

1. Uczestnictwo

Turniej jest przewidziany dla ośmiu drużyn chłopców z rocznika 2007 i młodszych.  Drużyna posiadająca choć jednego starszego zawodnika będzie grała w formule PK.

2. Termin i miejsce:

13-15.09.2019 r., Oświęcim, ul. Olszewskiego 2a, Szkoła Podstawowa nr 2

3. Zakwaterowanie, wyżywienie i miejsce rozgrywania meczów

Zakwaterowanie: Szkoła Podstawowa nr 2 w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a.

Uczestnicy przywożą ze sobą śpiwory. Organizator przygotuje dla każdego uczestnika turnieju materac.

Wyżywienie – od obiadu w piątek do obiadu w niedzielę.

Opłaty: 150 zł od osoby za wyżywienie i zakwaterowanie, 200 zł wpisowe od drużyny.

Opiekunowie przy zakwaterowaniu wpłacają zwrotną kaucję w wysokości 200.00 zł (na wypadek uszkodzeń, zniszczeń itp.). Zwrot kaucji po zdaniu pomieszczeń zakwaterowania zespołu.

4. System rozgrywek

Udział 8 zespołów z podziałem na grupy – przewidujemy 5 spotkań dla każdego zespołu. Mecze będą rozgrywane od piątku od godz. 12:00. na dwóch halach sportowych – przy Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Słowackiego 41 i przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 przy ul. Bema 8. Przewidywane zakończenie w niedzielę 15 września ok. godz. 14:00 z obowiązkowym uczestnictwem wszystkich drużyn!!!

5. Zasady gry

 • obowiązują przepisy PZKosz,
 • czas gry: 4x10 minut,
 • wynik spotkania musi być rozstrzygnięty,
 • czas dogrywki: 3 minuty czasu zatrzymywanego,
 • w każdej kwarcie trener może wziąć po jednym 30-sekundowym czasie,
 • mecze zostaną rozegrane piłkami nr 5, a wysokość koszy wynosi 3,05 m, system gry „nowa pasarella” (po 5 minut w kwarcie zmiana piątek),
 • w przypadku równej ilości punktów miedzy zespołami decyduje kolejno: wynik bezpośredniego spotkania, mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi zespołami (punkty, różnica koszy, większa ilość zdobytych koszy).

Kwestie nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator zawodów.

5. Konkursy

Konkurs rzutów osobistych i konkurs rzutów „za trzy”.

6. Nagrody

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę turniejową, każdy zespół otrzyma puchar, medale dla trzech pierwszych zespołów, statuetki dla MVP turnieju, dla najlepszych zawodników w poszczególnych zespołach, dla najlepszej piątki turnieju, zwycięzcy konkursu „za trzy”.

7. Uczestnicy zakwalifikowani

 1. WKS ŚLĄSK WROCŁAW
 2. ZASTAL ZIELONA GÓRA
 3. MKKS RYBNIK
 4. MOSM TYCHY
 5. STK NOWY SĄCZ
 6. UKS REGIS WIELICZKA
 7. BRYZA SP KOWALE
 8. UKS KADET OŚWIĘCIM

Dane do przelewu: KLUB SPORTOWY UKS KADET, UL. OLSZEWSKIEGO 2a, 32-600 OŚWIĘCIM.

NIP: 549-24-43-526, Bank Pekao S.A. nr rachunku: 91 1240 4155 1111 0010 6751 0240 z dopiskiem: "wpłata wpisowego" lub "wpłata za pobyt i wyżywienie na Turniej Rocznik 2007".

Regulamin udziału

 

Organizatorzy:

KS UKS KADET OŚWIĘCIM

URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.

Termin:

13-15.09.2019 r.

Miejsce:

Oświęcim, ul. Olszewskiego 2a, Szkoła Podstawowa nr 2.

Przepisy sportowe:

w oddzielnych zapisach.

Zasady przebywania i zachowania się w trakcie turnieju:

W trosce o bezpieczny i komfortowy udział w imprezie podaje się obowiązujące zasady postępowania w trakcie trwania turnieju. Zapoznanie się z regulaminem i jego przestrzeganie gwarantują wymagane podpisy opiekuna każdej startującej ekipy. W przypadku łamania poniższych zasad, organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia uwagi, zatrzymania wpłaconej kaucji (dotyczy szkód materialnych), sankcji sportowych (dotyczy rozgrywek) oraz w  skrajnych przypadkach dyskwalifikacji z turnieju.

§ 1

Przyjazd ekip

 1. Opiekun ekipy stawia się w biurze zawodów w wyznaczonym terminie, podpisuje regulamin oraz odbiera materiały informacyjne. Opiekun otrzymuje klucze do tymczasowych pomieszczeń. Pobierając właściwe klucze przekazują Państwo kaucję w depozyt w wysokości 200 zł i wraz z osobą odpowiedzialną udajecie się do sali gdzie podpiszecie protokół jej przekazania po czym ekipa odbiera odpowiednią ilość materacy z wyznaczonego miejsca.
 2. Płacąc za udział w turnieju otrzymają Państwo karty żywieniowe za wszystkie przybyłe osoby. Karty będą wspólne dla drużyny z trenerem oraz osobno dla pozostałych osób. Posiłek odbywa się całą drużyną po przekazaniu talonu (faktury za wszystkie opłaty zostaną przesłane niezwłocznie po turnieju pocztą).
 3. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w tych salach należy zgłosić niezwłocznie ten fakt osobie odpowiedzialnej za kwaterunek z ramienia organizatora.
 4. Pojazdy należy parkować we wskazanych przez organizatora miejscach (niestrzeżonych).

§ 2

Przebywanie i zachowanie się na terenie obiektów sportowych i oświatowych:

 1. Cisza nocna obowiązuje od  godz. 22:00 do godz. 6:00.
 2. Opiekunowie odpowiedzialni są za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa oraz właściwe zachowanie przez członków swoich ekip w miejscu ich przebywania.
 3. Młodzież winna być nadzorowana przez swoich opiekunów przez cały czas trwania imprezy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zguby i przedmioty wartościowe.
  Ekipy winny zabezpieczyć przydzielone sale i szatnie - zamykając je na klucz oraz zamykając okna - w przypadku każdorazowego ich opuszczenia.
 5. Za wszelkie wyrządzone szkody przez członków startujących ekip odpowiedzialni są ich opiekunowie. W przypadku ewentualnych szkód podpisuje się protokół zniszczeń.      Koszty napraw pokrywane są z wpłaconej kaucji, a gdy przekraczają one jej wysokość - różnicą obciąża się daną ekipę.
 6. Posiłek odbywa się w stołówce, całą drużyną w tym samym czasie. Organizator nie zwraca należności za nie wykorzystane posiłki.
 7. Obowiązują następujące godziny posiłków:
  Piątek: obiad 12:30 - 15:30, kolacja 18:00-20:00.
  Sobota: śniadanie 7:15 - 9:30, obiad 12:30 - 15:00, kolacja 17:30 - 20:30.
  Niedziela: śniadanie 6:50 - 9:00, obiad 12:00 - 14:00.
  Prosimy o przestrzeganie w/w godzin.
 8. Wszelkie uwagi dotyczące warunków pobytu należy zgłaszać w biurze zawodów.
 9. Pojazdy należy parkować we wskazanych przez organizatora miejscach (niestrzeżonych).
 10. Należy stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora posiadających  odpowiednie oznaczenie.
 11. Na wszystkich obiektach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających.

§ 3

Udział w rozgrywkach

 1. Należy bezwzględnie przestrzegać godzin rozpoczęcia zawodów. W przypadku nieuzasadnionego spóźnienia - mecz może być zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej (nie obowiązuje przepis o 15-minutowym spóźnieniu). Przewiduje się 10-minutową rozgrzewkę, która może ulec skróceniu do 5 minut w przypadku opóźnień spowodowanych przedłużeniem meczów. W takich przypadkach radzimy przeprowadzić wstępna rozgrzewkę poza boiskiem.
 2. W momencie wejścia na obiekt sportowy należy zmienić obuwie.
 3. Szatnie należy opuścić po zawodach możliwie jak najszybciej.
 4. Rozgrywki toczą się wg odpowiednich, oddzielnie opracowanych do tego celu przepisów.
 5. Wszelkie uwagi dotyczące warunków pobytu na obiekcie zawodów należy zgłaszać przedstawicielom organizatora.
 6. Uwagi dotyczące warunków współzawodnictwa zgłasza trener do sędziego głównego zawodów.
 7. Należy stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora.
 8. Udział w uroczystym zakończeniu imprezy obowiązkowy jest dla wszystkich uczestników!!!

§ 4

Wyjazd ekip

 1. Wyjazd ekip następuje po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze zawodów.
 2. Przed wyjazdem należy zdać salę noclegową (zwracając klucze!), podpisując odpowiedni protokół i odbierając kaucję, oraz odnieść materace w wyznaczone miejsce.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.