II e-TURNIEJ NBA 2K22 NA KONSOLACH

Date 29.07.2022
File Size 162.91 KB
Download 171

R E G U L A M I N  i  Z A S A D Y  T U R N I E J U

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin Turnieju dotyczy rozgrywek II e-Turnieju NBA 2K22, który odbędzie się w dniach od 9-11 września 2022 roku w Szkole Podstawowej nr2 z Oddziałami sportowymi w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego 2a
 2. Organizatorem turnieju jest Klub Sportowy UKS KADET Oświęcim.
 3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień Regulaminu.
 4. Udział w Turnieju jest otwarty dla osób, które będą brały udział IV Turnieju Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim. Maksymalna ilość uczestników to 96 os. (max 12 drużyn w składach 8 osobowych), jeśli będzie mniej chętnych, maksymalna ilość uczestników zmniejsza się do 10 os, decyduje kolejność wpisowego. W przypadku kiedy będzie mniej niż 40 osób rozgrywki będą prowadzone 1 na 1 bez 4osobowych drużyn. W przypadku zapisania się mniej niż 10 uczestników, turniej nie odbędzie się.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione kontrolery i rzeczy osobiste uczestników i osób postronnych (kibiców).
 6. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. „Działania zabronione i kary”.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. System rozgrywek

2. System rozgrywek

 1. W Turnieju udział biorą drużyny składające się z minimum 4 a max. 8 graczy (4 rezerwowych). W trakcie meczu każda kwarta rozgrywana jest przez jednego z zawodników drużyny. Kolejność zawodników w rozgrywanych kwartach, zgłasza kapitan drużyny, najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem meczu do organizatora. W przeciwnym razie organizator losowo dobierze zawodników do poszczególnych kwart. Mecze rozgrywane są na konsoli PlayStation i/lub Xbox.
 2. W trakcie turnieju drużyna może dowolnie ustalać skład na poszczególne mecze, tylko w obrębie wcześniej zgłoszonych zawodników 4 +4 rezerwa.
 3. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym. Obowiązuje system jednego meczu –przegrywający odpada.
 4. W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty osobiste.
 5. Losowanie drabinki turnieju odbędzie się w dniu Turnieju.
 6. Drabinki: 32-16-8-4-2. 12-6-3 Przegrani z drabinki "4" grają ze Sobą o 3 miejsce.
 7. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.

3. Rozgrywka meczowa

 1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry NBA 2K
 2. Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz ligowy wybór drużyny poprzez rzut monety
 3. Zabronione jest używanie Drużyn oraz All-Stars Team
 4. Każdy uczestnik ma 60 sekund na dokonanie zmian w składach swoich zespołów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.

4. Ustawienia gry

 1. Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.
 • Długość kwarty: max 4 minut
 • Poziom trudności: normal
 • Szybkość gry: Normalna
 • Kontuzje: Wył.
 • Liczba zmian: 4
 • Sterowanie: Dowolne
 • Kamera: Współpracy
 1. Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona

5. Działania zabronione i kary

 1. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
 • celowe wyłączenie konsoli lub telewizora
 • niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi
 • włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala
 • gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku
 • oczywiste pozwolenie przeciwnikowi na wygranie meczu.
 1. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju.
 2. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę.
 3. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Mają na uwadze ułomność przepisów prawnych i ich częste niedostosowanie do realiów postanawia się, że ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
 4. Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik, który zawinił.

6. Nagrody

 1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc Organizator przewidział nagrody: według ustaleń ze sponsorami

7. Postanowienia końcowe

 1. Administratorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.
 2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny