Regulamin I e-Turnieju NBA 2K19

14 września 2019

Regulamin i zasady turnieju

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Poniższy Regulamin Turnieju  dotyczy rozgrywek I e-Turnieju NBA 2K19, który odbędzie się w dniach od 13 do 15 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi w Oświęcimiu przy ul. Olszewskiego 2a.
  2. Organizatorem turnieju jest Klub Sportowy UKS KADET Oświęcim.
  3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień Regulaminu.
  4. Udział w Turnieju jest otwarty dla osób, które będą brały udział w III Turnieju Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim. Maksymalna ilość uczestników to 96 os. (max 12 drużyn w składach 8-osobowych). Jeśli będzie mniej chętnych, maksymalna ilość uczestników zmniejsza się do 10 osób, decyduje kolejność wpisowego. W przypadku, kiedy będzie mniej niż 40 osób, rozgrywki będą prowadzone "1 na 1" bez 4-osobowych drużyn. W przypadku zapisania się mniej niż pięciu drużyn, turniej nie odbędzie się.
  5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione kontrolery i rzeczy osobiste uczestników i osób postronnych (kibiców).
  6. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. „Działania zabronione i kary”.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 2. System rozgrywek:
  1. W Turnieju udział biorą drużyny składające się z minimum 4 a maksymalnie 8 graczy (4 rezerwowych). W trakcie meczu każda kwarta rozgrywana jest przez jednego z zawodników drużyny. Kolejność zawodników w rozgrywanych kwartach, zgłasza kapitan drużyny, najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem meczu do organizatora. W przeciwnym razie organizator losowo dobierze zawodników do poszczególnych kwart.
   Mecze rozgrywane są na konsoli PlayStation4 i/lub Xbox One.
  2. W trakcie turnieju drużyna może dowolnie ustalać skład na poszczególne mecze, tylko w obrębie wcześniej zgłoszonych zawodników 4 + 4 rezerwa.
  3. Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym. Obowiązuje system jednego meczu – przegrywający odpada.
  4. W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka.
  5. Losowanie drabinki turnieju odbędzie się w dniu Turnieju.
  6. Drabinki: 32-16-8-4-2, 12-6-3. Przegrani z drabinki "4" grają ze sobą o trzecie miejsce.
  7. Mecz przerwany z przyczyn leżących po stronie Organizatora będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu.
 3. Rozgrywka meczowa:
  1. wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry NBA 2K19,
  2. rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz ligowy wybór drużyny poprzez rzut monety,
  3. zabronione jest używanie All-Stars Team,
  4. każdy uczestnik ma 30 sekund na kwartę  na dokonanie zmian w składach swoich zespołów,
  5. organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia.
 4. Ustawienia gry:
  1. Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.
   • Długość kwarty: max 4 minuty,
   • Szybkość gry: normalna,
   • Kontuzje: wył.,
   • Sterowanie: dowolne,
   • Kamera: współpracy.
  2. Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona.
 5. Działania zabronione i kary:
  1. Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:
   • celowe wyłączenie konsoli lub telewizora,
   • niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi,
   • włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala,
   • oczywiste pozwolenie przeciwnikowi na wygranie meczu.
  2. W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek gracza, oskarżony gracz według uznania Organizatorów może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub zostać zdyskwalifikowany z turnieju.
  3. Podczas rozgrywek Turnieju Organizator może określić inne działania określające niesportową grę.
  4. Celem Organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Mając na uwadze ułomność przepisów prawnych i ich częste niedostosowanie do realiów postanawia się, że ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem, co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
  5. Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik, który zawinił.
 6. Nagrody:
  1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc Organizator przewidział puchary oraz nagrody według pozyskanych sponsorów.
 7. Postanowienia końcowe:
  1. Administratorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.
  2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.