Składki członkowskie należy uiścić przelewem na konto bankowe UKS KADET: 

 

Pekao S.A., Nr rachunku: 91 1240 4155 1111 0010 6751 0240

 

Wysokość składki określana jest przez Zarząd Klubu i podawana na bieżąco do wiadomości członkom klubu. Zarząd prosi o terminowe wpłacanie składek, gdyż stanowią one fundament działania Klubu i to dzięki Państwu możemy brać udział w rozgrywkach we wszystkich kategoriach wiekowych.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!