SKŁAD ZARZĄDU

Marcin Miler – Prezes Zarządu,  tel. 504-176-159

Wojciech Porębski – Wiceprezes Zarządu, tel. 602-690-568

Andrzej Haj – Sekretarz i skarbnik, tel. 602-642-572

Konrad Drzyżdżyk – Członek Zarządu, tel. 505-278-978

Jan Adamaszek – Członek Zarządu, tel. 723-103-105

Tomasz Mikos – Członek Zarządu

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Ewa Taut – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, tel. 504-199-198

Iwona Gurdek – Członek Komisji Rewizyjnej

Jolanta Zamrzycka-Marszałek – Członek Komisji Rewizyjnej