Klauzula informacyjna RODO:

 1. Klub Sportowy UKS KADET Oświęcim przetwarza dane osobowe członków klubu oraz przedstawicieli prawnych małoletnich członków zawodników, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zawody, obozy, szkolenia). Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy UKS KADET z siedzibą przy ul. Olszewskiego 2a w Oświęcimiu (32-600). Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pisemnie pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe członków Klubu, w tym członków-zawodników podawane są przez Państwa przy wypełnianiu deklaracji członkowskiej
 3. Dane osobowe członków Klubu i innych osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych Klubu, w tym w szczególności do: zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji zawodników, zgłaszania uczestników do udziału w zawodach i obozach, księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności na treningach, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród, przygotowania relacji z imprez sportowych, publikacji zdjęć z wydarzeń.
 4. Pani / Pana dane mogą być w szczególności udostępniane:
 • Polskiemu Związkowi Koszykówki, Wojewódzkim Związkom Koszykówki, w szczególności Krakowskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki i Śląskiemu Związkowi Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki SA – w celach licencyjnych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego,
 • ubezpieczycielom - w celach związanych z objęciem ubezpieczeniem Pana/Pani lub rozgrywek;
 • klubom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym (rozgrywkach) organizowanym przez Polski Związek Koszykówki, Polską Ligę Koszykówki SA, Wojewódzkie Związki Koszykówki – w celach związanych z rozgrywkami
 • podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej, przelewów elektronicznych
 • firmie "Dyjur Unlimited Witold Dyjur" z siedzibą w Wysokiej (52-200) przy ulicy Cztery Podkowy 5/12 („SportsManago”) jako podmiotowi przetwarzającemu dane w rozumieniu art. 4 pkt. 8 RODO
 • Ministerstwu Sportu i Turystyki – w celu kontroli prawidłowej realizacji zadań związanych z dofinansowaniem zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa oraz w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia tego dofinansowania.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Klubie stanowi:
 1. zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich,
 2. uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
 3. wykonanie umowy,
 4. usprawiedliwiony interes administratora.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych
 5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić członkostwo w Klubie lub współpracę z nim.
 2. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.