SKŁAD ZARZĄDU

Marcin Miler – Prezes Zarządu,  tel. 504-176-159

Wojciech Porębski – Wiceprezes Zarządu, tel. 602-690-568

Agnieszka Krawczyk – Sekretarz, tel. 881-055-053

Arkadiusz Sordyl - Członek Zarządu, tel. 505-062-904

Jan Adamaszek - Członek Zarządu, tel. 723-103-105

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Justyna Dziedzic - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, tel. 600-694-869

Konrad Drzyżdżyk - Członek Komisji Rewizyjnej

Kamila Kwadrans - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Trener II klasy, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Był trenerem kadry wojewódzkiej i makroregionalnej. Jako trener wywalczył dwukrotnie vice mistrzostwo i trzykrotnie trzecią pozycję w lidze wojewódzkiej w kat. kadet A i kadet B. Pięciokrotnie prowadzone przez niego drużyny brały udział w Turniejach Ćwierćfinałowych MP, a z rocznikiem 1993 awansował do Turnieju Półfinałowego MP w Sopocie. Jest najbardziej utytułowanym nauczycielem w województwie małopolskim. Prowadzone przez niego drużyny koszykarskie z Miejskiego Gimnazjum nr 2 osiągały następujące tytuły:

 •  19 krotne mistrzostwo Miasta Oświęcim (6 x z drużyną dziewcząt)
 •  16 krotne mistrzostwo Powiatu Oświęcimskiego 
 •  3 krotne vicemistrzostwo Województwa Małopolskiego (2008, 2011, 2012)
 •  4 krotne mistrzostwo Województwa Małopolskiego w latach (2006, 2007, 2009, 2014)
 •  VII miejsce na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w koszykówce chłopców Płock 2007
 •  VIII miejsce na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w koszykówce chłopców Radom 2009
 •  VI miejsce na Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w koszykówce chłopców Kołobrzeg 2014

 

Jego wychowankowie zdobywali medale Mistrzostw Polski: 

 •  Przemysław Gworek - vicemistrz Polski w kat. Junior (MCKiS Jaworzno) 
 •  Mariusz Tyran - mistrz Polski w kat. junior (Korona Kraków)
 •  Łukasz Kajor vicemistrz Polski w kat. młodzik (GTK Gliwice).

Kontakt:

tel. 602-690-568

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instruktor sportu w koszykówce, nauczyciel wychowania fizycznego od 2005 roku, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Od 2007 roku prowadzi zajęcia z mini koszykówki dla dzieci ze szkół podstawowych z miasta i powiatu Oświęcim. Jest najbliższym współpracownikiem trenera Wojciecha Porębskiego. Posiada doświadczenie w tym co robi, ponadto jest bardzo lubiany przez dzieci oraz ceniony przez rodziców.

W swojej codziennej pracy z najmłodzymi adeptami koszykówki, kieruje się tzw. zasadą ELM (ang. Effort, Learning, Mistakes - wysiłek, nauka, błędy).

W myśl tej zasady zamiast wywierania presji na osiągane wyniki, zawodnicy są zachęcani do codziennej ciężkiej pracy na treningach oraz próbowania nowych technik i zagrywek w meczach, niezależnie od efektów - dzięki czemu staja się lepiej przygotowani do gry w starszych kategoriach wiekowych.

Kontakt: 

tel. 505-278-978

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Date 30.03.2018
File Size 2.54 MB
Download 1 408

Składki członkowskie należy uiścić przelewem na konto bankowe UKS KADET: 

 Pekao S.A., Nr rachunku: 91 1240 4155 1111 0010 6751 0240

Wysokość składki określana jest przez Zarząd Klubu i podawana na bieżąco do wiadomości członkom klubu. Zarząd prosi o terminowe wpłacanie składek, gdyż stanowią one fundament działania Klubu i to dzięki Państwu możemy brać udział w rozgrywkach we wszystkich kategoriach wiekowych.

Wysokość składki w sezonie 2023/2024 wynosi:

 • dla zawodników z rocznika 2014 i młodszych: 70,00 PLN
 • dla zawodników z rocznika 2013 i starszych: 100,00 PLN

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 20 Statutu:
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
    1. Pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu.
    2. Wykluczenie przez Zarząd:
        ◦ z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
        ◦ z powodu nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
        ◦ z powodu niepłacenia składek za okres 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,
        ◦ na pisemny wniosek 5 członków zwyczajnych Klubu z  ww. powodów,
        ◦ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
    3. Śmierć członka oraz utratę osobowości prawnej przez osoby prawne.

Dodatkowo informujemy, że wszelkie reklamacje związane z płatnościami i działalnością Klubu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza Kontakt w aplikacji SportsManago. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.

Klauzula informacyjna RODO:

 1. Klub Sportowy UKS KADET Oświęcim przetwarza dane osobowe członków klubu oraz przedstawicieli prawnych małoletnich członków zawodników, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zawody, obozy, szkolenia). Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy UKS KADET z siedzibą przy ul. Olszewskiego 2a w Oświęcimiu (32-600). Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pisemnie pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe członków Klubu, w tym członków-zawodników podawane są przez Państwa przy wypełnianiu deklaracji członkowskiej
 3. Dane osobowe członków Klubu i innych osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych Klubu, w tym w szczególności do: zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji zawodników, zgłaszania uczestników do udziału w zawodach i obozach, księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności na treningach, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród, przygotowania relacji z imprez sportowych, publikacji zdjęć z wydarzeń.
 4. Pani / Pana dane mogą być w szczególności udostępniane:
 • Polskiemu Związkowi Koszykówki, Wojewódzkim Związkom Koszykówki, w szczególności Krakowskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki i Śląskiemu Związkowi Koszykówki, Polskiej Lidze Koszykówki SA – w celach licencyjnych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego,
 • ubezpieczycielom - w celach związanych z objęciem ubezpieczeniem Pana/Pani lub rozgrywek;
 • klubom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym (rozgrywkach) organizowanym przez Polski Związek Koszykówki, Polską Ligę Koszykówki SA, Wojewódzkie Związki Koszykówki – w celach związanych z rozgrywkami
 • podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej, przelewów elektronicznych
 • firmie "Dyjur Unlimited Witold Dyjur" z siedzibą w Wysokiej (52-200) przy ulicy Cztery Podkowy 5/12 („SportsManago”) jako podmiotowi przetwarzającemu dane w rozumieniu art. 4 pkt. 8 RODO
 • Ministerstwu Sportu i Turystyki – w celu kontroli prawidłowej realizacji zadań związanych z dofinansowaniem zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa oraz w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia tego dofinansowania.
 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Klubie stanowi:
 1. zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich,
 2. uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
 3. wykonanie umowy,
 4. usprawiedliwiony interes administratora.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych
 5. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić członkostwo w Klubie lub współpracę z nim.
 2. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Uczniowski Klub Sportowy KADET w Oświęcimiu zarejestrowany został w 1999 roku, uzyskując osobowość prawną poprzez wpis do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty Oświęcimskiego jako klub łuczniczy.

W 2014 roku Klub został reaktywowany poprzez utworzenie sekcji koszykówki. Od tego czasu działają w nim pasjonaci tego pięknego sportu, którzy z oświęcimskim basketem są związani jeszcze od czasów, gdy w latach 90-tych XX wieku, na terenie naszego miasta prężnie działała Oświęcimska Liga Koszykówki.

Celem naszego klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport. Profesjonalne podejście działaczy Klubu do codziennej pracy skutkuje nie tylko tym, że młodzież chętnie uczestniczy w treningach oraz różnego rodzaju rozgrywkach i turniejach organizowanych przez Klub Sportowy UKS KADET, ale także licznymi sukcesami sportowymi naszych drużyn. Ostatnimi czasy możemy się także poszczycić wyszkoleniem reprezentanta Polski w koszykówce mężczyzn, w kategorii wiekowej U-16 – Szymona Zapały.

Wspierają nas


Partner medialny


Realizujemy Program KLUB 2023


Sportowe Wakacje 2023
Początek strony